• analiza przychodów i kosztów firmy w celu wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania;
  • przygotowanie formularzy rejestracyjnych CEIDG, KRS;
  • przygotowanie i przekazanie dokumentacji rejestracyjnej do Urzędu Skarbowego;
  • przygotowanie i przekazanie dokumentacji rejestracyjnej do ZUS.