Księga Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja wyposażenia, środków trwałych;
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym.


Księgi Handlowe

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenia właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym.


Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencje przychodów oraz podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym.