• sporządzanie list płac;
  • obsługa w zakresie umów cywilno-prawnych;
  • zgłoszenia rejestracyjne;
  • obliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń (PIT 4);
  • przygotowanie sprawozdań statystycznych, informacji o wynagrodzeniach oraz innych zaświadczeń;
  • obsługa PFRON.
  • administracja dokumentacją kadrową pracowników.